26.02.2013

Revet ekspanderer - Skulpturer og sponsorer

Det har skjedd en del siden sist, mye ris og ros og vi har kommet et godt stykke på vei. Til nå har vi hatt gode samtaler med:
  • Per Jahren v/ Fiskehus AS (som står for rådgivning og konstruering av revblokkene). Vår betongekspert som ønsker, sammen med oss, å arrangere en felles kveld med info på ProDykk for alle interesserte. Mer informasjon og invitasjon kommer!
  • Kystverket Sør-Øst "har ingen vesentlige merknader til prosjektet med kunstig rev ved Svestad brygge."
  • Arkeologisk avdeling ved Norsk Maritimt Museum har sagt: "Det skal nok mye til at vi har innvendinger til det kunstige revet."
  • Kommune og FMOA er kontaktet og vi jobber daglig med å frembringe informasjon og sette hjulene i sving.
  • Fiskeridirektoratet har opprettet sak og venter på signaler fra kommune. Så lenge vi ikke forstyrrer dagens fiskeaktivitet i området kan vi se en positivitet i tipsene fra direktoratet, men de behandles som sagt først etter det er opprettet sak hos kommunen.
  • WWF støtter saken!
Vi har funnet ut at saken må ta hensyn til naturmangfoldloven og forurensingsloven samt få tillatelse etter havne- og farvannsloven & plan- og bygningsloven. For øyeblikket er vi i dialog med Nesodden kommune om dette.

Vi har fått mange gode forslag til hvordan vi kreativt kan sette sammen revet i forbindelse med økosystemet. Derfor har vi kontaktet en kunstnergruppe som er interessert i å hjelpe. Revet vil ikke bare bli et spennende dykkeområdet men skulpturer fungerer også som rev om de blir bygget på riktig måte og senket på riktig plass, noe som er våre instensjoner. Vi har selv fått en del inspirasjon fra den undersjøiske skulptur parken i Mexico (se bildet) men våre skulpturer vil konsentrere seg mye om å bidra til å piffe opp økosystemet samt styrke det visuelle inntrykket.


Vi ønsker også å åpne for private investorer ved siden av firmaer som vil støtte prosjektet. Bidraget går med til å "investere" i deler av revet og dette blir tydeliggjort ved ønsket navngivning på den investerte delen av revet. F.eks. Aspelin Ramm har én del, vi tilbyr deler for andre investorer og noen privatpersoner kan eie en kube eller to med navn på. Slik kan folk følge med på hva som skjer på sin del av revet. Er det en hummer i min kube mon tro?

Den siste uken har vi vært heldige å komme på trykk i nettutgaven til bladet Dykking og papirutgaven av lokalavisen Amta.


Følg med for oppdateringer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar