17.06.2014

Svestad Undervannspark - Miljøprosjekt

Etter permisjon fra meg i vinter (Kjetil) og en del utfordringer fra kommunen (i forhold til søknadsprosess som sporet i litt feil retning) har vi nå gode nyheter!


Tanken er at Svestad Undervannspark skal være et miljøtiltak på Nesodden samt et nytenkende prosjekt nasjonalt sett. Få lignende prosjekter har blitt utført i Norge. Ønsket om å rehabilitere økosystemet kan gagne mange. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra mange kanter, blant annet marinbiologer, forskere, kommunen, Aspelin Ramm (grunneiere), lokalfolk, fylkesmannen, dykkere, betongindustrien, kunstnere etc.

Vi hadde befaring på området den 11.juni med biolog Sondre Ski fra foreningen Hummerhuset (til venstre) og landskapsarkitekt / kunstner Elin Sørensen (til høyre). Hummerhuset har gjort lignende prosjekt i Haugesund. Vi er veldig happy for at de er interessert i å få til noe sammen med oss. Vi er allerede i gang med å sette opp en ny søknad til miljøkommunen Nesodden.

Elin Sørensen er en av pådriverne for miljøprosjektet vårt. Hun bidrar med mye interessant, spesielt en kunstutstilling med tema marin forsøpling kalt "Kaurene". Utstillingen tar plass på Stenersenmuseet i tidsrommet 28.aug til 15.des som en del av et større opplegg kalt "Gjennom naturen". ProDykk har bidratt med marin søppel og noen revmoduler til utstillingen. På linje med årets satsing håper vi å bidra med flere revmoduler som vil bli presentert på utstillingen som "første sten" i Svestad Undervannspark. 


Område 1 er planlagt som hovedområde for utsetting av kunstige rev. Område 2 er sett på som mulig hvis man får nok sponsormidler og tillatelse til å sette ut flere rev. Dybden ligger på 13-16 meter. Området er i dag en forholdsvis flat "undervannsørken" bestående av sand, mudder og silt.

Målet er å sjøsette revmodulene i desember / januar da dette gir best utgangspunkt for etablering av marint liv i forhold til fotosyntese, vær etc.

Oppfølging av et slikt prosjekt er helt nødvendig og meget interessant. Universitetet på Ås (NMBU) har vist sterkt interesse i å bidra med forskning ved Professor Trond Haugen og Dr Ronny Steen ved institutt for naturforvaltning (INA). I tillegg har vi marinbiologer som ønsker å ta del i prosjektet med sine bidrag. Vi håper å videoovervåke området fra utsetting til etablering av dyr og fisk og endringer gjennom sesongen.

Alt arbeid med prosjektet er dugnadsbasert. Derfor er vi avhengig av sponsorer for å bestille selve revene. Vi kommer til å sende ut en invitasjon til bedrifter som vi håper kan "kjøpe" sin del av revet og få navnet sitt på miljøprosjektet. Dette kommer ut snarest ettersom vi ønsker å sette i gang i går!

Gi oss gjerne tips eller om din bedrift ønsker å slå et slag for miljøet! Epost kan sendes til kjetil@prodykkoslo.no

Undervannsbilder av området vi ønsker å sette ut kunstige rev moduler.

Store områder med masse potensiale, de få plassene det er mulig å "bosette" seg er det allerede en del nelliker, planter og sekkedyr.

Hummeren liker seg godt på Svestad, spesielt på plasser som dette. Hardt tak, myk bunn. Vi håper på en offentlig fredning av området i samspill med sjøsetting av revmodulene. Hummeren må bevares, den ble rødlistet som "nær truet" i 2010.

Hummersesongen setter årlig en trøkk i hummerbestanden på Svestad. Vi er alltid skeptiske til om de kommer tilbake.

God grobunn for nelliker også!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar