11.02.2013

Presentasjon av prosjekt "Kunstig Rev"

Vi er alltid på jakt etter å bedre miljøet. Derfor har vi utviklet denne ideen om å legge til rette for et kunstig rev ved Svestad Brygge. Vi ser på dette som en vinn-vinn situasjon ettersom plassen er et etablert dykkeområdet. Vi ønsker å styrke grunnen til at dykkere skal komme til Svestad for å besøke undervannsverdenen samt få med støttespillere som marinbiologer, miljøinteresserte og kommunen.

Tanken er å legge et kunstig rev med MDV betong konstruksjoner fra Fiskehus AS innenfor nordre brygge ved Svestad Brygge, Nesodden. Valget av MDV konstruksjonen er et forslag fra Fiskehus etter en enkel gjennomgang av egenskapene til området ved Svestad Brygge.

Skjermbilde fra biomangfoldkartet til Direktoratet for Naturforvaltning som viser at det ikke er registrert mye i sjøen.

Forslag til beliggenhet av det kunstige revet i grove trekk.

Revet kan ligge mellom vrakene ”Lekter’n” og ”Sinbad’s Armada”. Her er det sand/mudder bunn som ligger flat mellom vrakene på dybder mellom 12 og 15 meter. På hver side av dette planet er det en forhøyning som går fra 12 meter og opp til 5 m og en vegg som begynner fra 15 m ned til 35 m. Det er svake strømninger i området og litt marint økosystem mellom gamle blikk- og stålrester.


Kart av ProsjektLab AS

Helsen til indre Oslofjorden er definitiv diskuterbar når det kommer til dagens påvirkning fra kilder som svake rense- og kloakkanlegg, stor båttrafikk, massiv forsøpling, samt populære fiskeområder som til tider har potensialet til for høyt uttak av enkeltarter. Vi vil si at helsen i fjorden er på vei opp fra rene observasjoner av det marine miljøet gjennom tid, men den trenger kritisk hjelp grunnet manglende offentlige opplysning om nødvendigheten av en frisk fjord. Ikke bare puster vi luften i området, vi bader, spiser mat fra havet og dykker i det eksotiske saltvannet. Det meste av dyre- og plantelivet rundt og i fjorden er også avhengig av en god, helhetlig forvaltning av området.

Etter inspirasjon fra NIVA’s rapport/prosjekt ”Restituering av plante- og dyreliv i Bjørvika” og PJ Consult’s miljøtiltak og sammensetting av fiskerev ved Tjuvholmen har vi begynt å gjøre forarbeid for å sette i gang miljøtiltak ved Svestad Brygge. Vi har vært i dialog med miljøansvarlig ved Frogn kommune som har sendt meg videre til Fylkesmannens miljøvernavdeling, FMOA og Kystverket. Marinbiolog Fredrik Myhre ved WWF har blitt kontaktet og vi har fått mange gode råd og positive tilbakemeldinger. Fiskehus AS har blitt kontaktet spesifikt om levering av de kunstige revene og bidratt i utforming av prosjektet, her finnes det mye god hjelp og inspirasjon. Eier av Svestad Brygge, Aspelin Ramm, har også blitt kontaktet og har blitt en viktig støttespiller på alle plan, også økonomisk. De er veldig positive til dette miljøprosjektet som kan bidra til fremtidsplanene for marineparken.

Årsaker til etablering av kunstig rev:
 • Øke eksisterende eller bygge nye oppvekst og yngelområder for marint dyreliv ved Svestad Brygge, og dermed å øke biomasseproduksjonen i området
 • Rensing / forbedring av vannkvalitet for å øke marint økosystem og mangfold 
 • Gode oppvekstområder for: 
  • Dyreliv som:
   • Kysttorsk (overfisket)
   • Europeisk hummer (nær truet)
   • Ål (kritisk truet)
   • Bløtkoraller 
   • Krabbe
   • Eremittkreps
   • Kystnær fisk (bergylt, kutling, rognkjeks)
   • Sekkedyr
   • Sjøstjerner
 • Etablere/ekspandere/berike et populært dykkeområde og samtidig bidra til kunnskap om viktigheten av å forvalte det marine miljøet bærekraftig
 • Observasjon- og forskningsområde for forskere og studenter
Vi ønsker å opprette kontakt med lokale marinbiologstudenter fra universitetene for å rapportere vekst, funksjonen til kunstig rev og observering av prosjektet. Ved å foreta en baseline-studie av området kan man dokumentere effektene av kunstige rev i områder med høy påvirkning fra dykkere, båttrafikk, avrenning fra landbruk, kloakk, etc. Informasjon fra studiene er meget relevante for andre liknende områder langs Nordsjøen og Skagerrak. Dette gir studenter muligheten til å forske / avlegge obligatoriske rapporter tilknyttet deres utdannelse i forhold til et ferskt og viktig tema.

I denne artikkelen (http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurdering/Fjord/11) kan man også se at Oslofjorden trenger vurderinger og informasjon om risiko for utdøing av arter.

Les mer om det kunstige revet ved Aker Brygge her: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/nybygg-i-oslo-sentrum-skal-skape-yrende-fiskeliv-3028379.html

Vi TRENGER støttespillere. Som nevnt er det flere aktører som må bli kontaktet ytterligere og dialoger må bli startet rundt prosjektet for å komme videre. Prosjektet baseres 100 % på finansiell støtte fra frivillige aktører og derfor er vi pesielt på jakt etter aktører som kan bidra til at dette prosjektet kan gjennomføres.

Kom gjerne med tips og innspill i kommentarfelt! Vi trenger all hjelp vi kan få!

2 kommentarer:

 1. Hei!
  Ser dere skriver mye om de positive sidene ved det kunstige revet. Dette virker som en god idé, men hva kan være noen av de negative konsekvensene ved anlegget? Det må da være noe som kan gå galt? Hvordan kan stor pågang fra dykkere og andre "tilskuere" påvirke balansen i økosystemet? Og hvor stor er sikkerheten for at det blir en suksess?
  Gleder meg til å se hvordan utviklingen av revet blir :)
  Josefine

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Josefine! Tusen takk for god tilbakemelding, dette er også veldig viktig når vi kommer til planleggingen. Vi har tenkt mye på hva som kan være negativt og det er dette vi vil forske på etter å ha etablert senteret. Påvirker dykkere/båttrafikk/området økosystemet? Vi kan ikke vite dette før revet er etablert men det er også noe av dette som er spesielt interessant for forskningens del. Sikkerheten for suksess er vanskelig å si noe på, men med de erfaringene vi har med dekk, vrak og annet metallskrot som ligger på området nå så yrer det hvertfall av liv naturlig. Vi er i snakk med marinbiologer som skal hjelpe oss med dette spørsmålet :)

   Slett